Samarbete för nästa generation

Vi är med!

Att vara en stor aktör i en liten by innebär att vi både har ansvar och möjlighet att stötta lokala föreningar och organisationer. Med tanke på vårt fokus kring att skapa långsiktiga lösningar för framtiden är det självklart för oss bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle även på lokal nivå. Vi samarbetar därför med aktörer som satsar på nästa generation och som bidrar med bland annat trygghet, arbetstillfällen, aktiviteter och andra insatser i vårt närområde.

Platsorganisation Åhus
Vi samarbetar med Platsorganisation Åhus som aktivt arbetar för att skapa bra förutsättningar för de verksamma i Åhus området och för en attraktiv by året runt. Målsättningen grundar sig i att utveckla såväl närområdet som sociala projekt och samhällsfrågor. De satsar bland annat på gemensamma aktiviteter som skapar möjlighet för individer att delta i ett större sammanhang. Platsorganisation Åhus stöttar exempelvis idrottsaktiviteter för barn och ungdomar på helger och lov samt nattvandring som bidrar till en tryggare tillvaro i Åhus. Deras arbete ligger i linje med Malmbergs stora fokus på nästa generation och utveckling för framtiden.

Glädje och gemenskap för barn och unga

Åhus Beach
Vi är stolta samarbetspartners med Åhus Beach som varje sommar arrangerar Åhus beachhandboll och beachfotboll, som under tio dagar förvandlar stranden till en stor festival som lockar över 1000 ungdomslag. Det är ett evenemang som lockar hela familjen och särskilt handboll- och fotbollsintresserade barn och ungdomar. Evenemanget skapar också jobbmöjligheter till ungdomar som kanske får sitt första sommarjobb på evenemangsområdet. Vi är stolta över att vara samarbetspartners med Åhus Beach som bidrar till både glädje och gemenskap för nästa generation.

Lokal stöttning på hemmaplan

Yngsjö IF
Malmberg har funnits i Yngsjö sedan 1866 och som aktörer i denna by vill vi självklart vara med och stötta lokalt. I hjärtat av Yngsjö hittar vi föreningen Yngsjö IF som möjliggör för aktivitet, gemenskap och stor glädje i vår lilla by. Så länge Yngsjö IF är verksamma vill vi vara med och göra vad vi kan för att ständigt stötta och uppmuntra till fortsatt fantastiskt föreningsarbete.

Gå tillbaka Gå vidare