Vårt ansvar i samhället 

Malmberg ställer sig bakom de 10 principerna i FN:s Global Compact som innehåller krav gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Vårt CSR arbete integreras i alla våra processer via styrande dokument, check-listor och interna och externa kontroller och revisioner. Vi ser det som en självklarhet att arbeta för en hållbarare värld och ett samhälle som respekterar mänskliga rättigheter. Vi är övertygade om att det också skapar långsiktigt lönsamhet för oss och alla våra intressenter.

Vi har rutiner och instruktioner för att motverka korruption, mutor och oetiska affärsmetoder. Vi accepterar aldrig, direkt eller indirekt, mutor eller andra oegentliga förmåner och ersättningar. Bolaget erbjuder aldrig någon gåva eller betalning som kan utgöra eller tolkas som en muta.

Under året har vi arbetat aktivt med att få våra leverantörer att underteckna vår Code of Conduct. Vi har även följt vår rutin för leverantörsbedömningar i verksamhetssystemet.

Genom kontinuerlig dialog med våra intressenter säkerställer vi att vi identifierat våra viktigaste områden inom hållbarhet och att vi fokuserar på rätt saker inför framtiden.

Intressenter Krav
Kommunikation
Ägare Nationella & internationella lagar, krav från banker Löpande dialog och utbyte av kunskap. Ledning
Medarbetare Nationella & internationella lagar, kollektivavtal Löpande dialog. Medarbetarundersökningar, utbildning, information. Chefer, HR
Leverantörer Nationella & internationella lagar, affärsöverenskommelser Nära dialog, gemensamma projekt. Inköpare, projektledare
Kunder Nationella & internationella lagar, affärsöverenskommelser Kundmöten, kundundersökningar och uppföljningar. Säljare, marknadsförare
Partners Nationella & internationella lagar, affärsöverenskommelser, ramavtal Centrala & lokala upphandlingar, uppföljningar. Säljare, projektledare
Samhället Nationella & internationella lagar, globala klimatavtal Sponsring, möte med kommuner & myndigheter, samverkansforum

Gå tillbaka Gå vidare