Koncernchef har ordet

Vi anser att lösningar inom vatten och energi är avgörande för att göra vårt samhälle mer hållbart och resillent. Vi vill genom Generation Zero skapa en positiv förändring genom att förespråka och bygga innovativa energi & vattenlösningar som ska minska vår miljöpåverkan som individer och samhällen.

Sara Malmberg, VD

Gå tillbaka Gå vidare