Vårt ekonomiska ansvar

Att bedriva ekonomisk hållbarhet för oss handlar om att återinföra kapital i cirkulära innovationer och lösningar som gynnar vår miljö. En balanserad ekonomisk tillväxt som medför positiv inverkan på arbetsmiljö, miljö och kvalitet och utgör en nödvändig grundpelare i vårt hållbarhetsarbete.

Cecilia Jarl, Ekonomichef

Ekonomisk hållbarhet

(2022/2021)

523 238 Tkr / 508 832 Tkr

Omsättning

3 348 Tkr / 3 304 Tkr

Omsättning per anställd

Omsättning över tid, Tkr
År Omsättning (tkr)
2017 465 202
2018 580 040
2019 592 600
2020 540 404
2021 513 260
2022 523 238
Gå tillbaka Gå vidare