Medarbetare och sociala frågor

Innovationen och viljan att skapa nya lösningar och teknik är en av sakerna som gör mitt jobb roligt. Att sedan gå i framkant och få ut nya tekniklösningar på marknaden som kan hjälpa till att sänka klimatpåverkan är väldigt givande.

Taino Bendz, Teknikchef Malmberg Water

Inkluderande miljö

På Malmberg arbetar vi löpande med att skapa en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där arbetskulturen präglas av tillhörighet och glädje. Att arbeta på ett familjeföretag ska innebära en extra stark känsla till företaget där vi alla känner att vi kan bidra och höra till. Genom kompetensutveckling, goda möjligheter att hitta nya utmaningar inom företaget, en sund balans mellan arbete och fritid skapas en arbetsmiljö där vi kan trivas, utvecklas och på så sätt nå verksamhetens mål. Vi tolererar inte särbehandling av anställda, kunder, leverantörer eller kandidater och sätter en heder i att agera respektfullt. Arbetsmiljön ska vara trygg, både ur ett fysiskt och ett psykosocialt perspektiv.

Dialog och delaktighet

Genom kontinuerliga utvecklingssamtal och dialoger mellan chefer och medarbetare, anonyma medarbetarundersökningar och samtal kring dessa, skapar vi möjligheter att diskutera förbättringsområden.

Hälsa och friskvård – ett framgångsrecept

Under året har vi anordnat både större och mindre aktiviteter med avsikt att skapa både god stämning och en varierad arbetsmiljö för våra anställda. Vi har under 2022 fokuserat på området motion och gjort en satsning på friskvård genom att höja friskvårdsbidraget med förhoppningen att öka möjligheten för fler att ta del av det. Genom attraktiva avtal med friskvårdspartners erbjuder vi de anställda kostnadseffektiva träningsmöjligheter.

Anställda

Utvalda nyckeltal

156

Antal anställda

44år

Genomsnittsålder

4,41%

Sjukfrånvaro

Anställda

Styrelsen

Nöjda medarbetare

Resultat medarbetare (Betyg 1-5, 2022/2021)

3,9 / 3,6

Engagemang

4,1 / 3,9

Meningsfullhet, delaktighet

4,0 / 3,8

Strategi, vision, kultur

Friskvård och torsdagslöpning

Malmberg är ett företag som uppmuntrar friskvård och fattar hur viktigt det är! Därför erbjuder vi motionskort till våra anställda för att uppmuntra till friskvård, vi belönar sedan varje ifyllt kort med nya profilerade träningskläder. Varje torsdag vid lunch avsätter vi även tid för den omtyckta traditionen torsdagslöpning där vi springer en runda i den vackra Yngsjö skogen tillsammans. 

År 2022 bjöd vi in till Göteborgsvarvet där alla anställda som kände sig manade att springa varvet blev bjudna på startavgiften som donerades till organisationen Water Aid. Vi har även regelbundet föreläsningar med motion som huvudämne för att ytterligare sprida kunskap kring vikten av motion och hälsa.

Pris för flest mil på cykel

Malmberg är stolta vinnare i kommunens tävling ”Cykla till jobbet”. Tävlingen pågick under hösten 2022 och hade som mål att uppmana anställda att välja cykeln i stället för bilen till och från jobbet. Tillsammans samlade vi ihop hela 188 mil på cykel! En stor vinst för oss – en ännu större vinst för miljön.

eNPS

Vi bedriver ständigt ett arbete med våra resultat från eNPS mätningar. eNPS beräknas utifrån frågan ”Hur stor sannolikhet är det att du skulle rekommendera Malmberg som arbetsgivare till en vän eller bekant?” eNPS-värdet beräknas genom att subtrahera andelen ambassadörer (9–10) med kritiker (0–6). Skalan för resultatet går från -100 till +100.

Eletive

Sedan ett par år tillbaka använder Malmberg medarbetarplattformen Eletive för att kartlägga och möjliggöra organisatorisk hälsa. Plattformen är medarbetardriven och ger snabbt en fördjupad inblick i företagskulturen. Varje individ kan själv följa sin personliga utveckling vilket främjar självledarskap.

Gå tillbaka Gå vidare