Detta är Malmberg Groups hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2022. Malmberg Group utgörs av Malmberg Water och Malmberg Borrning med dotterbolag. Bolaget har valt att upprätta en hållbarhetsrapport skild från förvaltningsberättelsen. Det legala kraven för hållbarhetsrapporten är knutet till Malmberg Water org. nr. 556292-9272.

Malmberg är en global marknads- och teknikledare inom cleantech. Ett svenskt familjeägt företag grundat 1866, vårt primära fokus är design, produktion och utveckling av teknik och lösningar för vattenrening, biogas uppgradering, geoenergi, borrning och miljöhantering. Malmberg arbetar för en bättre framtida miljö under mottot ”We’re Generation Zero”.

Our aim for nothing

Zero emissions.
Zero contaminants.
Zero waste.

To overcome the biggest challenge of our generation, we must aim for nothing.

Malmberg

Gamla Byvägen 41
296 72 Yngsjö

info@malmberg.se
044 – 780 18 00

www.malmberg.se

Gå tillbaka