Om Malmberg

Malmberg är verksamma inom vattenrening, brunnsborrning, biogas och geoenergi samt service & support. Våra kunder är privata och offentliga verksamheter. Huvudkontoret ligger i Yngsjö och vi är ca 154 medarbetare i sex länder. Malmberg har skapat en egen nisch genom att kombinera en hög grad av innovativt tänkande med ett tillverkningskunnande i världsklass. Våra rötter som den lokala smedjan lever kvar genom känslan för kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet.

Låt oss tillsammans bli Generation Zero

Vision

Malmbergs vision är att vara det ledande miljöteknikföretaget för ren energi och rent vatten som möjliggör ett cirkulärt samhälle.

Malmbergs strategi för att minska miljöpåverkan fokuserar bland annat på följande områden:

  • Sälja mer projekt
  • Effektivisera energi- och resursförbrukningen
  • Omställning till en fossilfri fordonsflotta
  • Styrning till ökad kvalitet och minskad klimatpåverkan i projekt
ISO

ISO-certifiering

Malmberg är certifierat i enlighet med:
ISO 14001 – Miljö
ISO 9001 – Kvalitet
ISO 45001 – Arbetsmiljö

Vi är också certifierade enligt ISO 3834-2 gällande kvalitet på vårt svetsarbete samt SS-EN 1090-2 för utförande av stålkonstruktioner.

Våra certifieringar säkerställer att vi jobbar strukturerat med vårat hållbarhetsarbete och ständigt förbättrar våra processer.

Gå tillbaka Gå vidare